Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Súčasné slovníky

PSP – Pravidlá slovenského pravopisu z r. 2013 – kodifikačná príručka

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky