Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: autobus

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

autobus -u/-a m. veľké motor. vozidlo na hromadnú dopravu;

autobusový príd.: a-á stanica;
a-á doprava

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
autobus -u/-a m.; autobusový

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N

z r. 2006, 2011, 2015. Viac informácií.

autobus -su/-sa pl. N -sy m. ⟨gr. + lat.⟩ ▶ väčšie motorové vozidlo určené na prepravu osôb a používané v hromadnej mestskej a medzimestskej doprave: mestský, prímestský, diaľkový a.; linkový, zájazdový a.; veľkokapacitný, kĺbový a.; poschodový, harmonikový a.; preplnený ranný a.; vodič autobusu; zastávka autobusu; ísť, cestovať do práce expresným autobusom; zmeškať, chytiť posledný a.; Autobus nás vysypal na parkovisku. [J. Puškáš]autobusík -ka pl. N -ky m. zdrob. expr.: Ani sme nezbadali, ako nám v autobusíku ušiel čas. [L. Mináčová]

Slovník cudzích slov (akademický)

z r 2005. Viac informácií.

autobus -u/-a ‹g + l› cestné motorové vozidlo pre hromadnú dopravu (viac ako deväť sediacich osôb): mestský, podnikový, diaľkový, poschodový, kĺbový a.;

autobusový príd.: a-á doprava, trať, linka; a-á stanica

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

autobus veľké motorové vozidlo na dopravu osôb: diaľkový autobus, cestovať autobusomautokar (turistický autobus s príslušným vybavením): zájazd autokaromsubšt. bus

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

autobus, -u/-a m. veľké zavreté auto na hromadnú prepravu ľudí;

autobusový príd.: a-á trať, a-á doprava, a-é spojenie

Morfologický analyzátor

Zvukové nahrávky niektorých slov

autobus: · »speex · »vorbis

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
autobus
mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1 (jeden) autobus
2 (bez) autobusa
2 (bez) autobusu
3 (k) autobusu
4 (vidím) autobus
6 (o) autobuse
7 (s) autobusom
mužský rod, neživotné, množné číslo, substantívna paradigma
1 (štyri) autobusy
2 (bez) autobusov
3 (k) autobusom
4 (vidím) autobusy
6 (o) autobusoch
7 (s) autobusmi

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky