Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: desiata

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
desiata
ženský rod, jednotné číslo, adjektívna paradigma
1 (jedna) desiata
2 (bez) desiatej
3 (k) desiatej
4 (vidím) desiatu
6 (o) desiatej
7 (s) desiatou
ženský rod, množné číslo, adjektívna paradigma
1 (štyri) desiate
2 (bez) desiatych
3 (k) desiatym
4 (vidím) desiate
6 (o) desiatych
7 (s) desiatymi

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky