Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: ladomirov

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
Ladomirov -a m.; Ladomirovčan -a mn. -ia m.; Ladomirovčanka -y -niek ž.; ladomirovský

Názvy obcí Slovenskej republiky

(Vývin v rokoch 1773 – 1997). Viac informácií.
1185 Ladomirov SV/PV zemplín.
1773, 1786 Ladomér, Ladomirowa, 1808 Ladomér, Lodomér, Lodomírowá, 18631913, 19391945 Ladomér, 1920 Ladomirová, 19201939, 1945– Ladomirov

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
V obci LADOMIROV (okr. HUMENNÉ) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: BEREZŇANINOVÁ 14×; GEZO 13×; FEDURCO 12×; MATIKO 11×; FEDURCOVÁ 11×; MATIKOVÁ 10×; BEREZŇANIN 10×; HOLOVKA 8×; HOLOVKOVÁ 8×; KLEC 8×; ROŠKANIN 8×; GEZOVÁ 7×; KUCHTANIN 7×; LEGEMZA 7×; KOSTIŠČE 7×; KAČUR 6×; SARKA 6×; SARKOVÁ 6×; KUCHTANINOVÁ 6×; GOMBOŠOVÁ 6×; KACARABČIN 6×; HRUBIŠÁK 6×; ROŠKANINOVÁ 5×; SVITIČOVÁ 5×; ŠANTOVÁ 5×; SVITIČ 5×; ŠIPOVÁ 5×; ČUCHTOVÁ 5×; KLECOVÁ 5×; HAKULIN 5×; DUTKA 4×; FEDÁKOVÁ 4×; KACARABČINOVÁ 4×; FEDÁK 4×; MALČAKOVÁ 4×; HAKULINOVÁ 4×; ŠIP 4×; HREHOVÁ 4×; HREHA 4×; PIDANIČOVÁ 4×; RUNČÁKOVÁ 4×; ŠANTA 4×; BARAN 4×; MALČÁK 4×; SIKAN 4×; LECIŠČOVÁ 4×; KIRA 4×; KOSTIŠČOVÁ 3×; BOGANIN 3×; KAMENCA 3×; LEGEMZOVÁ 3×; STANKOVÁ 3×; LEŇOVÁ 3×; VEVERKA 3×; VASILEŇKOVÁ 3×; MALČAK 3×; PEČEŇAK 3×; KIKALA 3×; DEMETEROVÁ 3×; CEĽUCH 3×; ŠTEC 3×; DZOBA 3×; GOMBOŠ 3×; DZIURA 3×; POLÁKOVÁ 3×; BANICKÝ 3×; BANDURČIN 3×; STANKO 3×; LECIŠČO 3×; MALIKOVÁ 3×; ĎULA 2×; KARAMANOVÁ 2×; SEJNOVÁ 2×; MIŇO 2×; LAJTAROVÁ 2×; VASILENKO 2×; DEMETER 2×; ĽAĽO 2×; ANDREŠKO 2×; LIBÁK 2×; BOGA 2×; LEŇO 2×; HRUBIŠÁKOVÁ 2×; LIBAKOVÁ 2×; KOBAN 2×; ČUCHTA 2×; MALIK 2×; BARANOVÁ 2×; ŠUŤÁK 2×; BANDURČINOVÁ 2×; KAČUROVÁ 2×; HAMŽIKOVÁ 2×; SUCHANIČ 2×; KIROVÁ 2×; KRESILA 2×; SIMČO 2×; SIKANOVÁ 2×; SUCHANIČOVÁ 2×; GELETIČ 2×; KEREKANIČOVÁ 2×; KRESILOVÁ 2×; PADARAS 2×; CHALACHAN 2×; KEREKANIČ 2×; KUVIŇKOVÁ 2×; ŠALAPKA 2×; RUNČÁK 2×; BARDZÁK 2×; POPOVIČOVÁ 2×; PIDANIČ 2×; HRUBIŠAKOVÁ 2×; HOLOVČÁK 2×; KUVIŇKA 2×; MALČÁKOVÁ 1×; CHOLPOVÁ 1×; KRAVEC 1×; KUZMA 1×; CHOCHRUNOVÁ 1×; MALÍK 1×; LIBÁKOVÁ 1×; HRUBIŠAK 1×; HAMŽIK 1×; BOGOVÁ 1×; CHALACHANOVÁ 1×; DUTKOVÁ 1×; GELETIČOVÁ 1×; PEČEŇAKOVÁ 1×; FEDAKOVÁ 1×, ...

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky